Vibeke Elise Jensen

Faglig sekretær

Foto af Vibeke Elise Jensen
 • Telefon: 46972900
 • Mobil: 28495113
 • Fødselsdato: 18. december 1959
 • Pressebillede: Hent billede

Medlem af

 • Politiske ledelse
 • Repræsentantskabet

Politisk arbejdsområde

 • Social og samfund
 • Vejledning om seniorpolitik, seniorordninger, pensioner, fleksjob
 • PenSam
 • Mangfoldighed og ligestilling
 • Lige-og forskelsbehandling, fravær af familiemæssige årsager
 • Tværfagligt lederarbejde
 • Løndannelse
 • Vejledning ift. overenskomster, aftaler, opsigelser, tjenstlige samtaler

Uddannelser/kompetencer

 • Social og sundhedsassistent
 • TR-uddannelse, FTR linjeuddannelse
 • Diverse faglige kurser
 • Akademiuddannelse i ledelse
 • Certificeret organisations coach
 • Supervisor

Eksterne opgaver 

 • Forbrugergruppeledelsen i Pensam
 • Suppleant til Pensam bestyrelse
 • Disciplinærnævnet for social- og sundhedsassistenter

Tidligere tillidsposter

 • Lokal tillidsrepræsentant
 • Fællestillidsrepræsentant
 • Fagligt udvalg for social- og sundhedsassistenter
 • Faggrupperepræsentant
 • Medarbejderrepræsentant i OMU, FMU og HMU i Aalborg kommune