Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Omfang
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb under aktiviteter i FOA Nordjylland på:

www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Nordjylland/aktiviteter

2. Hvem kan handle?
Både medlemmer, ikke-medlemmer, kommuner, arbejdsgivere og andre kan købe varer eller billetter på FOA Nordjyllands hjemmeside. Dog kan der være begrænsninger for de enkelte aktiviteter. Der kan være forskellige priser til samme arrangement afhængig af et eventuelt medlemskab i FOA.


3. Priser for aktiviteter

Prisen for en aktivitet er angivet ud for varen. Prisen er inklusiv moms. Det er varens pris på købstidspunktet, som du skal betale. Købstidspunktet anses i henhold til handelsbetingelserne for FOA Nordjyllands aktivitetsshop for at være det tidspunkt, hvor kunden har godkendt sin betaling, herunder betalingsmåde.


4. Betaling, bekræftelse og kvittering
I FOA kan følgende betalingsformer benyttes:

   Dankort
   Visa/Dankort
   Visakort 
   Mastercard

Ved anvendelse af kreditkort sker betalingstransaktionen via en sikret, krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer).
Betalingsbeløbet trækkes på betalings-/kreditkortet, når du har afsluttet handlen og din tilmelding og betaling er bekræftet. Når du betaler med et betalingskort, er du sikret mod misbrug uden selvrisiko, idet betalingen sker via SSL.
Du kan som kunde i tilfælde af misbrug forlange, at kortudstederen (gælder betalingskort, der er udstedt i Danmark)/betalingsformidleren tilbagefører en betaling til din betalingskortkonto. Angående hæftelses- og ansvarsregler i øvrigt henvises til blandt andet Lov om betalingstjenester.

5. Bekræftelse/kvittering
Efter at du har betalt for dit køb, modtager du en bekræftelse/kvittering pr. e-mail eventuelt med vedhæftede PDF-filer. Bekræftelsen gælder som dit bevis for at du har købt en vare/tjeneste i FOA Nordjyllands aktivitetsshop. Eventuelle PDF-dokumenter kan anvendes i forbindelse med deltagelse i den pågældende aktivitet.

6. Fortrydelse
Når beløbet for købet er trukket på din konto, vil det dog være fakturaen, der ligger i FOA-afdelingens regnskabssystem, der er gældende ved eventuel fortrydelse. Hvis du ønsker en endelig faktura, skal du bede afdelingen om at udskrive en til dig.

I henhold til lovgivningen er arrangementer og kulturelle aktiviteter ikke omfattet af den almindelige fortrydelsesret. Du har således ikke krav på at få pengene tilbage med mindre en aktivitet aflyses.

7. Personlige oplysninger
Personoplysningerne registreres hos FOA og opbevares i 5 år iht. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Som registreret hos FOA, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen af dit køb i FOA Nordjyllands aktivitetsshop. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Se også på www.retsinformation.dk og henvendelse i forbindelser hermed rettes til FOA ved navn via e-mail nordjylland@foa.dk

8. Ansvarsfraskrivelse
FOA Nordjyllands aktivitetsshop fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser med mere, fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte eller fuld bookede aktiviteter, leveringstider/forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger og force majeure.


9. Oplysning om klagemuligheder 
En klage over en aktivitet eller tjenesteydelse købt på www.foa.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse nordjylland@foa.dk

10. Kontaktoplysninger/support

  • FOA Nordjylland, Østerport 2, 9000 Aalborg
  • Telefon: 46972900
  • CVR-nr.: 14366814 

nordjylland@foa.dk

11. Ikrafttræden
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder fra 6. marts 2018.