FOAs konference for oplæringsvejledere på uddannelser indenfor velfærdsområdet

Til dig der er oplæringsvejleder (kaldet vejledere) og andre, der har opgaver i relation til oplæringsfunktionen på den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundhedsuddannelserne samt evt. andre uddannelser, fx. portøruddannelsen.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Tivoli Kongres Center, Arni Magnussons Gade 4, København V
Målgruppe: Konferencen henvender sig til oplæringsvejleder (kaldet vejledere) og andre, der har opgaver i relation til oplæringsfunktionen på den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundhedsuddannelserne samt evt. andre uddannelser, fx. portøruddannelsen.
Pris: Deltagerens pris er kr. 1.625,00 incl. moms

Til oplæringsvejledere og andre personer som har med vejlederfunktionen at gøre på social- og sundhedsuddannelserne, den pædagogiske assistenteuddannelse, neurofysiologiassistentuddannelsen, serviceassistentuddannelsen, ambulancebehandleruddannelsen og portøraspirantuddannelsen.
FOA holder årligt en konference for oplæringsvejledere og andre relevante personer omkring vejlederfunktionen.

Konferencen for oplæringsvejledere i 2023 har temaet:
• Hvordan støttes elever med forskellige forudsætninger og behov i deres uddannelsesforløb?

Tilmeld dig konferencen i Kolding tirsdag den 7. december 2023 - vælg din sektor og tilmeld dig:

Social- og sundhed 

Pædagogisk sektor

Kost og service

Teknik og service 

Pris: Deltagerens pris er kr. 1.625,00 inklusiv moms.

FOA refunderer ikke udgifter til transport og daglønstab.

Hent pjece om konferencen