Medlemskab af Seniorklubben i Holstebro

Hvis du er pensionist, efterlønner eller førtidspensionist, og du er medlem af fagforeningen FOA, kan du være med i seniorklubben.

Seniorklubben laver mange aktiviteter f.eks. foredrag, udflugter, julefrokost, banko, bowling m.v. Du har her mulighed for at møde gamle kolleger og fortsætte det faglige fællesskab.

FOA-medlemmer der er efterlønsmodtagere eller pensionister kan blive medlem af Seniorklubben. Klubben kan optage støttemedlemmer. Støttemedlemmet skal være ægtefælle eller samboende med et medlem af FOA Holstebro.

Kontingentet for 1 år er 150,- kr. for medlemmer af FOA Midt- og Vestjylland og 200,- kr. for støttemedlemmer.

Du kan indmelde dig i klubben:

  • ved at indbetale 150,- kr. på konto. nr. 5348 0360807 i Arbejdernes Landsbank med oplysning om navn og cpr.nr. eller
  • ved at møde op til et af arrangementerne og her indbetale 150,- kr. 
    Se klubbens aktiviteter her