Ordinær generalforsamling

Tilmelding til Marinus Nielsen på tlf. 22 59 08 89 på grund af forplejning. Gerne på sms senest den 1. februar 2024.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Magnus Kjærs Gade 6-8, Holstebro
Målgruppe: Medlemmer af Seniorklubben i Holstebro

 

Generalforsamling i Seniorklubben FOA Midt- og Vestjylland Holstebro

Torsdag, den 8. februar 2024 kl. 14.00

I afdelingens lokaler på Magnus Kjærs Gade 6-8, 7500 Holstebro

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskab v/kassereren

5. Indkomne forslag

6. Valg:

a. Valg af næstformand - på valg er Grethe Nielsen (modtager genvalg)

b. Valg af kasserer - på valg er Ulla Andersen (modtager genvalg)

c. Valg af bestyrelsesmedlem - vakant

d. Valg af to suppleanter:

   På valg er Solveig Pedersen (modtager genvalg)

   På valg er Hanne Markholm (modtager ikke genvalg

e. Valg af to revisorer:

   På valg er Rosa Skovsted (modtager genvalg)

   På valg er Erna Jørgensen (modtager genvalg)                                          

f. Valg af to revisorsuppleanter:

  På valg er Hanne Skydsgaard) (modtager genvalg)

  På valg er Adolf Nielsen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

 

Tilmelding til generalforsamlingen til Marinus Nielsen på tlf. 22 59 08 89 gerne på SMS senest den 1. februar 2024 på grund af forplejning.