Ole Lindskov kommer og spiller country og western musik

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Midt- og Vestjylland, Gormsvej 5, 7400 Herning
Målgruppe: Medlemmer af Seniorklubben i Herning

Ole Lindskov kommer og underholder med country og western musik.

Husk tilmelding til efterårsturen den 24. oktober 2022, som går til Nygårds Jagtmuseum. Pris kr. 300,00.