Informationer til tillidsvalgte

 

TR/AMR-opgaver og kompetenceudvikling

Hvad laver en tillidsvalgt?
FOA Mariagerfjord har 31 tillidsrepræsentanter og 31 arbejdsmiljørepræsentanter, som er med til at skabe sammenhæng og gennemslagskraft i en lille fagforening. De tillidsvalgte er bindeled imellem FOAs politik og det daglige arbejde på FOAs mange arbejdspladser i Regionen og Mariagerfjord Kommune. Det er de tillidsvalgte, som i det daglige kaldes TR og AMR - der giver FOA Mariagerfjord en idé om hvad kollegernes holdning er, hvad de forventer og hvad de eksempelvis har brug for. Desuden sørger TR og AMR for, at kollegerne kan få indblik i FOAs arbejde og selv tager del i arbejdet for at forbedre arbejdsvilkårene for alle medlemmer.

Aftaler for tillidsvalgte
Arbejdsfordelingen mellem den enkelte tillidsvalgt og FOA Mariagerfjord bliver aftalt i en TR/AMR-samtale, som munder ud i en TR/AMR-aftale. Aftalen er en del af et samlet projekt, der har kørt i hele FOA, og som skal sætte fokus på arbejdsfordelingen mellem den tillidsvalgte, afdeling og forbund.

TR/AMR-samtaler & kompetenceudvikling
Er du eller en kollega tillidsvalgt holder FOA samtaler med hver enkelt. Under den samtale udarbejdes der en aftale som er bygget op omkring de opgaver, som den tillidsvalgte kan støde på i det faglige arbejde. Alle tillidsvalgte, der har taget FOA Mariagerfjords grunduddannelse, bliver indkaldt til en samtale, hvor vi taler om indholdet i de faglige arbejdsopgaver og den tillidsvalgtes kompetencer i forhold til opgaverne. De tillidsvalgte har mulighed for at sige fra overfor nogle af opgaverne, og i de tilfælde vil det være afdelingen, der udfører de specifikke opgaver på de arbejdspladser, som de tillidsvalgte dækker.

Behov for uddannelse
Samtalen er også en måde at afdække den tillidsvalgtes behov for kompetenceudvikling i forhold til specifikke faglige arbejdsopgaver. Er du tillidsvalgt og har du eksempelvis behov for at få viden om konkrete faglige emner udbyder FOA Mariagerfjord en del faglige kurser året rundt. De kurser holdes oftest i FOA Aalborg og med mindre du hører andet dækker FOA Mariagerfjord daglønstab samt kørsel. Kurserne sendes ud via et system, som også dækker alle faglige oplysninger om de tillidsvalgte i FOA Mariagerfjord. Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte FOA Mariagerfjord.