Teknik- og servicesektoren i FOA Mariagerfjord

Stiftende generalforsamling i Teknik og Servicesektoren FOA Mariagerfjord

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
    a. Leif Skaarup blev valgt
2. Gennemgang af vedtægterne
3. Fastsættelses af bestyrelsens størrelse
    a. Det blev besluttet at den nye sektorbestyrelse skulle bestå af formand, næstformand samt 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer
4. Valg
    a. Procedure
    b. Formand (4 år)
        i. Per Ulnits blev valgt
    c. Næstformand (1 år)
        i. Bjarne Kræmer blev valgt
    d. Bestyrelsesmedlem (2 år)
        i. Benny Overgaard blev valgt
    e. Bestyrelsesmedlem (1 år)
        i. Egon Christensen blev valgt
    f. Bestyrelsesmedlem (1 år)
        i. Kim Jensen blev valgt
    g. Valg af 2 suppleanter for 2 år.
        i. 1. suppleant blev Erik Andersen, 2. suppleant blev Henrik Madsen.
5. Eventuelt

Leif sørger for at maillisterne bliver opdateret.