Valgte i afdelingen

FOA MARIAGERFJORD

Formand:

Kenn Andreasen

Næstformand:

Peter Bech Christensen

Sektorformand SOSU:

Annette Press

Faglig sagsbehandler:

Dorthe Pedersen