Lone Tvilsted-Jacobsen

Bestyrelsessuppleant

Foto af Lone Tvilsted-Jacobsen

    
I 1986 blev Lone medlem af klubbestyrelsen og i 1988 valgt som tillidsrepræsentant og klubformand.
I 1998 blev Lone valgt som fællestillidsrepræsentant.

Lone sidder i Frederiksberg Kommunes Hovedudvalg samt Kulturdirektoratets samarbejdsudvalg (KDU).