Temadag for køkkenmedarbejdere i daginstitutioner 5. marts 2020

Emne: Arbejdsforhold og indflydelse for køkkenmedarbejdere i daginstitutioner

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA, Staunings Plads 1-3, 1790 Kbh. V
Målgruppe: Køkkenmedarbejdere i daginstitutioner
Tilmeldingsfrist: Fredag 28. februar Tilmeld dig her

Kære medlem

FOA Kost- og Servicesektoren inviterer dig til en temadag, hvor du sammen med kolleger fra hele landet skal drøfte din mulighed for større anerkendelse og (med)indflydelse.

Som udgangspunkt for temadagen stiller vi spørgsmålet: ”Er anerkendelse og medindflydelse en ret eller noget, man skal gøre sig fortjent til?”

På temadagen vil vi sammen arbejde med svar på spørgsmålet. Du vil få viden og redskaber, som du kan bruge til at opnå større anerkendelse, styrke din faglighed og (med)indflydelse og forståelse for dit arbejde.

Temadagen holdes:

Torsdag den 5. marts, kl. 9.00 - 16.00

i FOA, Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Lige ved Vesterport Station.

 

Temadagens indhold:

På temadagen vil direktør Anne-Birgitte Agger, Hotel- og Restaurantskolen sætte dagsordenen med et oplæg om ”Mad er mere end mætte maver – I gør en forskel”. Det skal føre til en snak med dine kolleger om tingenes tilstand i dit køkken.

Vi vil herefter sætte fokus på emnet ”Maden skal smage af faglighed”, hvor en af dine kolleger vil fortælle om, hvordan hun med succes har fået sat fagligheden i fokus i hendes daginstitution. Det suppleres med et oplæg om ”Har du styr på anbefalingerne, og hvad er maddannelse for en fisk?”

Det følges op med fokus på emnet ”Jeg vil også være med”, som grundlæggende handler om, hvordan du får anerkendelse og indflydelse på din arbejdsplads. Her vil en af dine kolleger fortælle om, hvordan hun har påvirket dagligdagen i hendes institution. Ligesom du vil blive introduceret til Hvad er anerkendelse?” ved erhvervspsykolog Morten Ejlskov.

Det understøttes med oplægget ”Vi skal forstå hinanden, vejen til øget madfaglighed i daginstitutionen”. Det handler om, hvordan en klynge af daginstitutioner har øget madfagligheden ved at arbejde med at skabe forståelse for hinandens roller.

Vi slutter af med, at du får en konkret plan for dit første næste skridt, når du kommer tilbage i institutionen.

Vi ser frem til og håber, at du vil være med til at give temadagen indhold.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske på ovenstående link: "tilmeld dig her".

I forbindelse med temadagen dækker FOA dine udgifter til transport, og der udbetales daglønstab. Du vil få nærmere besked, når du er tilmeldt. 

Der kan maksimalt deltage 70 personer.

 

Med venlig hilsen

Pia Heidi Nielsen
Sektorformand, FOA Kost- og Servicesektoren