PenSam Seniormøder - for medlemmer fra 59 år

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Online
Målgruppe: Medlemmer fra 59 år og opefter

I maj og juni måned afholder PenSam igen online seniormøder for medlemmer fra 59 år.

 

På mødet får deltagerne information, tips og inspiration til at planlægge deres pension. Vi kommer blandt andet rundt om emnerne:

  • Hvor, hvornår og hvordan vil du leve seniorlivet
  • Muligheder i pensionsordningen
  • Efterløn
  • Tidlig pension
  • Folkepension
  • ATP og LD
  • Nedsparring i ejerbolig som en del af din pensionsøkonomi.

 

Mødet foregår online, varer 1 ½ time og ledes af rådgivere fra PenSam Pension og PenSam Bank. Ægtefæller/samlevere er også velkomne til at deltage. Mødet optages. Det giver deltagerne muligheden for at gense hele eller dele af mødet igen, efter behov.

 

Husk at sig det videre til jeres medlemmer, så de kan få glæde af tilbuddet. Online seniormøderne kører fast hver forår og efterår.

 

Uddybende information og tilmelding på www.pensam.dk/senior

 

Mange hilsner

 

Johnny, Nicklas og Kenneth