Klubmøde i Hvidovre Klubben 31. oktober 2019

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA-huset i Valby, Vilhelm Thomsens Allé 9 - Mødesalen i kælderen
Målgruppe: KLS-medlemmer med ansættelse i Hvidovre Kommune

Klubmødet bliver denne gang afholdt hos FOA/KLS på Vilhelm Thomsens Allé 9 - Mødesalen i kælderen.

Der vil blive serveret lidt at spise og drikke til mødet - så husk at tilmelde dig senest fredag 25. oktober, på mail til: patience2650@gmail.com - eller på SMS på 2681 4884. Husk at oplys dit navn ved tilmeldingen.

Dagsorden for mødet er flg:

1. Velkomst til mødet

2. Præsentation af ny TR for rengøringen

3. Konstituering af nuværende næstformand som klubformand frem til næste klubmøde

4. Orientering fra KLS

5. Ny Ferieaftale

6. Digitale Postkasse

7. Valg til Forbrugergruppen / PenSam

8. Eventuelt

 

Vi håber at se dig og dine kolleger til klubmødet. Vel mødt!