Bestyrelsesrepræsentanter i Social- og sundhedssektoren

Formand
Heidi H H Jensen (Social- og sundhedsassistent)
Tlf. 29 66 98 49
Mail: heidi-karl@privat.dk

Næstformand

Tlf.   
           

   
Bestyrelsesmedlem
Annette Mølgaard (Social- og sundhedsassistent) 
Bestyrelsesmedlem
Lauge Krogsman
(Værkstedsassistent)
   
Bestyrelsesmedlem
Helle Strøm Buhl Jensen  (Social- og sundhedshjælper)
Bestyrelsesmedlem
Pladsen for (Beskæftigelsesvejleder) dækkes af Eyd Janet Andersen (Social- og sundhedshjælper)
   

Bestyrelsesmedlem
Joahna Berthou (Hjemmehjælpere)

 

Bestyrelsesmedlem
Pladsen for (Sygehjælper) dækkes af Mathilde Pust Social- og sundhedsassistent)          

   
Bestyrelsesmedlem
Hans Kristensen (Portør)
AMR
Sonja Hasgaard (Social- og sundhjælper)