Bestyrelsesrepræsentanter i Social- og sundhedssektoren

Formand
Heidi H H Jensen (Social- og sundhedsassistent)
Tlf. 29 66 98 49
Mail: torstemose16@gmail.com

Næstformand
Bjarne Nymann Pedersen
Tlf. 20 66 19 21   
           

   
Bestyrelsesmedlem
Annette Mølgaard (Social- og sundhedsassistent) 
Bestyrelsesmedlem
Lauge Krogsman
(Værkstedsassistent)
   
Bestyrelsesmedlem
Helle Strøm Buhl Jensen  (Social- og sundhedshjælper)
Bestyrelsesmedlem
Pladsen for (Beskæftigelsesvejleder) dækkes af Vakant
   

Bestyrelsesmedlem
Joahna Berthou (Hjemmehjælpere)

 

Bestyrelsesmedlem
Pladsen for (Sygehjælper) dækkes af Sanne Krøll Social- og sundhedsassistent          

   
Bestyrelsesmedlem
Hans Kristensen (Portør)
AMR
Sonja Hasgaard (Social- og sundhjælper)      
   
Bestyrelsesmedlem
Pladsen for (Plejehjemsassistenter) dækkes af Iris Vivian Olsen Boutzalis Social- og sundhedshjælper