Hvad er forskellen mellem at være medlem af FOA og ikke-medlem?

Som medlem af FOA kan du få gratis hjælp og rådgivning i en lang række forhold. 

Meld dig ind i FOA, det betaler sig!

Som medlem af FOA får du:


 
 

Som ikke-medlem skal du:

Gratis juridisk bistand og vejledning i forbindelse med alle ansættelsesmæssige problemer. Samtidig kan du få svar på alle konkrete og generelle spørgsmål omkring dine ansættelsesmæssige rettigheder og muligheder for orlov, uddannelse mv.
 
  Selv betale din advokat, hvis du i forbindelse med opsigelse eller bortvisning ønsker at køre en sag mod din arbejdsgiver. Husk at statueret selvforskyldt opsigelse eller bortvisning automatisk giver 3 ugers karantæne i A-kassen. Selv kende alle andre rettigheder og pligter som lønmodtager.
 
Gratis kvalificeret bistand, såfremt du kommer ud for en arbejdsskade. FOA kører sagen for dig, og råder og vejleder dig gennem sagsforløbet.   Selv følge op på en eventuel arbejdsskadesag og selv sætte dig ind i et meget omfattende og uoverskueligt sæt love og regler, med start nederst i papirmøllen.
 
Hjælp ved overgang til pension. Du kan altid ringe til afdelingen og få svar på dine spørgsmål og du er velkommen til at få et personligt møde omkring netop din situation.
 
  Selv sætte dig ind i reglerne om f.eks. orlov, uddannelsesmuligheder, førtidspension mv. og selv klare ansøgninger og hele sagsforløbet.
 
Afdelingen klarer lønforhandlingerne for dig på lokalt plan. Derudover en veluddannet tillidsrepræsentant, der er dig behjælpelig på din arbejdsplads.
 
  Må acceptere lønudspil og eventuelle løntillæg fra ledelsen, da det er FOA der har forhandlingsretten.
 
Konfliktstøtte, hvis din arbejdsplads bliver omfattet af en lovligt varslet strejke.   Selv klare problemerne også de eventuelt økonomiske, hvis din arbejdsplads bliver omfattet af en lovligt varslet konflikt.
 
En gruppelivsforsikring med dækning op til kr. 250.000,-.(hvis ikke du har en gruppelivsdækning i forbindelse med dit job)   Selv tegne en livsforsikring, såfremt du ønsker at sikre din familie, hvis det værste skulle ske.
 
Deltage i de faglige og kulturelle arrangementer FOA Guldborgsund afholder.
 
  Ikke deltage.
175.000 andre, der på landsplan bakker op om dine krav - og det er ikke dyrt, husk at dit kontingent er fradragsberettiget efter gældende skatteregler.
 

Acceptere, at du er helt alene uden støtte fra 211.000 andre ansatte.

 

Hvis du er elev og medlem af FOA får du op til 20 % på bøger.

 

 

Køb dine bøger hos boghandleren.