Teknik-Kost og Service Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: I afdelingens lokaler Aarhusvej 18, 4800 Nykøbing F
Målgruppe: Medlemmer af Teknik-Kost og Service Sektoren.
Tilmeldingsfrist: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingen (sendes til afdelingen).

Sektoren er vært med lidt at spise, tilmelding senest den 11. marts 2024 til FOA Tlf.46 97 17 50 eller guldborgsund@foa.dk
Tilmeld dig her

TEKNIK-KOST OG SERVICESEKTOREN
Guldborgsund afd.
…………………………………………………
Generalforsamling torsdag den 21/3 2024 kl. 17.00
I afdelingens lokaler Aarhusvej 18, 4800 Nykøbing F.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Valg af stemmetæller
5. Beretning v/ formanden
6. Orientering om Sektorens økonomi
7. Indkommende forslag
8. Valg
  

A. Formand (4-årig periode) Britta Holse, modtager genvalg

          B. Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Henning Vendelbo, modtager genvalg

          C. Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Dan Toxværd, modtager genvalg

          D. Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Esmi Madsen, modtager genvalg

          E. 1 suppleant (1-årig periode)

          
      9. Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingen (sendes til afdelingen).

Sektoren er vært med lidt at spise, tilmelding senest den 11. marts 2024 til FOA guldborgsund@foa.dk eller Tlf. 46 97 17 50 

På bestyrelsens vegne

Britta Holse
Sektorformand