Teknik-Kost og Service Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: I afdelingens lokaler Aarhusvej 18, 4800 Nykøbing F
Målgruppe: Medlemmer af Teknik-Kost og Service Sektoren.
Tilmeldingsfrist: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingen (sendes til afdelingen).

Kl. 18.00 vil Sektoren være vært med lidt at spise, tilmelding senest den 16. februar til FOA Tlf.46 97 17 50 eller guldborgsund@foa.dk
Tilmeld dig her

TEKNIK-KOST OG SERVICESEKTOREN
Guldborgsund afd.
…………………………………………………
Generalforsamling tirsdag den 2/3 2023 kl. 17.00
I afdelingens lokaler Aarhusvej 18, 4800 Nykøbing F.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Valg af stemmetæller
5. Beretning v/ formanden
6. Orientering om Sektorens økonomi
7. Indkommende forslag
8. Valg
   A. Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Jens Holst, modtager genvalg 

           B. Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Johnny Skafte, modtager genvalg
    
           C. Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Steen Heiberg, modtager genvalg

           E. Bestyrelsesmedlem (1-årig periode) Kennet Hansen, modtager ikke genvalg

           F. 1 suppleant (1-årig periode) 
                     
      9. Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingen (sendes til afdelingen).

Kl. 18.00 vil Sektoren være vært med lidt at spise, tilmelding senest den 16. februar til FOA guldborgsund@foa.dk eller Tlf. 46 97 17 50 

På bestyrelsens vegne

Britta Holse
Sektorformand