Ekstraordinær generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Kikko Vendsysselvej 9, 4800 Nykøbing F
Målgruppe: FOA Medlemmer af Guldborgsund afdeling.

GULDBORGSUND afdeling afholder
ekstraordinær generalforsamling
Kikko Vendsysselvej 9 4800 Nykøbing F,
Onsdag den 14. juni 2017 kl. 18

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Godkendelse af forretningsordenen.
3. Valg af stemmetællere.
4. Valg af dirigent.
5. Valgperiode for nyvalgt næstformand.
6. Valg:
A. Næstformand frem til ordinær generalforsamling
     2018.
eller
B. Hvis punkt 5 vedtages
Næstformand frem til ordinær generalforsamling  
     2022.

Afdelingen er vært ved en øl eller vand

Forslag til næstformandsposten skal være afdelingen i hænde senest den 31. maj 2017
Efter fristens udløb præsenteres kandidaterne på hjemmesiden
Tilmelding kan ske på guldborgsund@foa.dk eller tlf. 46 97 17 50 senest den 9. juni 2017 kl. 12.00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
FOA-Guldborgsund