Konference for tillidsvalgte november 2015

 

Politikkerpanel 

 

FOA afdelingerne fra Lolland og Guldborgsund afholdt d. 10. og 11. nov. 2015 en konference for vores tillidsvalgte om forandringer og arbejdsmiljø.

 

Vores forbundsformand Dennis Kristensen indledte konferencen med de forandringer han oplever i forbindelse med b.la. overenskomst forhandlinger og den øgede brug af private virksomheder i det offentlige.

 

De tillidsvalgte fik en status på, hvordan det går med de aftaler om opgaver der bliver indgået mellem dem og FOA afdelingerne, samt nogle bud på de udfordringer og kompetencer de skal matche i fremtiden.

 

Derefter var der oplægsholdere fra forbundet, Copenhagen Business School,  Videncenter for arbejdsmiljø og andre der har forsket i og arbejdet med forandringsprocesser og arbejdsmiljø. De gav deres bud på, hvad forandringer gør både ved os som mennesker, men også hvordan økonomien påvirkes i enten negativ eller positiv retning, afhængigt af hvordan forandringsprocesser præsenteres og håndteres.

 

Konferencen blev afsluttet med en paneldebat, hvor borgmestre, kommunaldirektører og afdelingsformænd for FOA afdelingerne i både Lolland og Guldborgsund deltog.

 

Kirsten Velschow og Jens-Erik Bosen

 

Dennis  

 

AMR foredrag 

 

Foredragsholder  

 

Foredragsholder blå 

 

Foredragsholder mand  

 

Kor 

 

Solo  

 

Sune