Få udgiften til autorisation betalt af FOA Frederikssund

Er du nyuddannet social- og sundhedsassistent kan du få refunderet din udgift af FOA Frederikssund.

Når du har modtaget og betalt din autorisation, kan du få udgiften på 313,- kr. refunderet af FOA Frederikssund.

Du skal blot udfylde nedenstående formular.

Karenstid - 3 måneder:

Du skal være medlem af FOA Frederikssund i 3 måneder, før du kan få refunderet udgiften.

Skattemæssig indberetningspligt:

Denne ydelse er skattepligtig for dig.

Du skal derfor i rubrik 17 på din selvangivelse, angive beløbet kr. 313,-