Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrev fra Arbejdsmiljøklagenævnet

I nyhedsbrevet fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 8/2011 er der beskrevet afgørelser af almen eller principiel interesse.

Den som var interessant her var deres sag nr. 5. Taget direkte fra Nyhedsbrevet:

Sag nr. 5 Krav om at en arbejdspladsvurdering (APV) skal omfatte alle ansatte.
Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at en fagforening skal udarbejde en skriftlig APV også omfattende de generalforsamlingsvalgte medarbejdere.