Ekstraordinær generalforsamling 2021

Kost- og Teknik Service sektoren har afholdt ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 16:30-17:30 – online via Teams

 

Invitationen til alle medlemmer blev sendt ud via mail den 12. maj.

Tilmeldingsfristen er senest fredag den 11. juni 2021 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af sektorformand for restperiode til 2022

         Indsendelse af kandidatur skal være afdelingen i hænde 01.06.2021

   Opstillede Kandidater:

         Henrik Didriksen stiller op som formand i servicesektoren

 4. Valg af næstformand for restperioden til 2024

         Indsendelse af kandidatur skal være afdelingen i hænde 01.06.2021

  Opstillede kandidater:

    Poul Bøgelund Justesen stiller op som næstformand i servicesektoren

 5. Eventuelt

Bilag:

Forretningsorden

Sektorlovene

Referat