Social og sundheds generalforsamling 2018 med bilag

 

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Valg af stemmeudvalg
 6. Sektorbestyrelsens beretning
 7. Indkomne forslag

  Forslag skal være sektoren i hænde senest onsdag den 7. marts 2018 kl. 24.00

  1. Bestyrelsens ændringsforslag til sektorlovene

    

 8. Personvalg

  Forslag til personvalg skal være sektoren i hænde senest onsdag den 7. marts 2018 kl. 24.00

  1. Valg af formand - Sanne Johansen – genopstiller

    

  2. Valg af næstformand for en 2 årige periode 

   Sandi Rosell - modtager valg

   Maya Cramer - modtager valg
          

    

  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 4 årig periode

   Jan Hansen / Psykiatrien - genopstiller ikke

   Kirsten Dyrved / Egedal - genopstiller ikke

   Lone Olsen / Frederikssund - genopstiller ikke

   Margit Hedelund / Halsnæs - genopstiller

   Sandi Rosell / Egedal - modtager valg

   Maya Cramer / Frederikssund -modtager valg

   Et bestyrelsesmedlem fra somatisk /regionen

    

  4. Valg af 1 suppleant til sektorbestyrelsen for en 2 årig periode inden for områderne:

    

   Frederikssund

   Halsnæs

   Egedal

   Privat

   Region

    

  5. Valg af 2 elevrepræsentanter for en 2 årig periode

    

  6. Valg af ordinært medlem til afdelingsbestyrelsen for en 2 årig periode

   Lone Olsen – genopstiller ikke

    

  7. Valg af 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen for en 2 årige perioden

    

 9. Eventuelt

Bilag:

Dagsorden

Gældende Love

Ændringsforslag til love 

Forretningsorden

Skriftlig beretning


På sektorbestyrelsens vegne

Sanne Johansen

sektorformand

bilag og dagsorden oploadet den 7-3-2018 - redigeret den 15-3-2018