Service generalforsamling 2018 med bilag

Servicesektorens Generalforsamling

22. marts 2018

DAGSORDEN:

Velkomst

 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

  Bestyrelsen indstiller: Dirigent: Kim Hansen, Ordstyrer: jan Gøgsig, Referent: Inge Jensen

 2. valg af stemmetællere

 3. Godkendelse af forretningsorden.

  Ændring af punkt 9. fra 16 dage til 10 dage så vi følger sektorloven

 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Sektor bestyrelsens Beretning
 6. Indkomne forslag sidste frist for indkomne forslag tirsdag den 7.marts 2018 kl. 24.00
  1. Sektor bestyrelsens ændringsforslag til sektorlovene
 7. Personvalg, Sektorbestyrelsen

  forslag til valgene skal være bestyrelsen i hænde senest den tirsdag den 7. marts kl. 24.00 2018

  1. Valg af formand Rene Hansen: genopstiller

   Næstformand Inge ønsker at stoppe som næstformand: Tina stiller op

    

  2. Bestyrelsesmedlemmer 4-årig periode

   Jan Gøgsig på valg: modtager genvalg

   Kim Hansen på valg: modtager genvalg

   5 pladser ledige i bestyrelsen

   Afdelingsbestyrelsen
   2 1. suppleant: Kim Hansen
   3 2. suppleant

 8. evt.

bilag:
dagsorden
Forretningsorden
Ændringsforslag til Service sektor love 

 

På bestyrelsens vegne
Sektor formand                                     sektor næstformand 

René Bredde Hansen                         Inge Jensen

Dagsorden og bilag oplagt den 7-3-2018