Pædagogisk sektor generalforsamling 2018 med bilag

Pædagogisk Sektors generalforsamling 22. marts 2018.

 

Dagsorden:

 1. velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Valg af stemmeudvalg
 6. Sektorbestyrelsens beretning
 7. Indkomne forslag (herunder forslag til personvalg skal være sektoren i hænde inden 7/3-18 kl.24.00)
  1. Bestyrelsens ændringsforslag til sektorlovene.

    

 8. Personvalg
  1. Valg af formand – Annette Meller genopstiller.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode

   Vibeke Aggerholm, Dagplejer Frederikssund - genopstiller

   Mette Fremming FTR/pædagogmedhjælper Frederikssund – genopstiller

   Conni Qvist Dagplejer Egedal – genopstiller

   1 ledig post for Annette Meller, Rene Svendsen omsorgshjælper stiller op

   Marianne Eldstrøm Dagplejer Halsnæs er udtrådt, der vælges 1 for en 2årig periode)

  3. Valg af ordinært medlem til afdelingsbestyrelsen, Conni Qvist ønsker ikke genvalg

   Irene Madsen FTR/pædagogmedhjælper Halsnæs stiller op.

  4. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 9. eventuelt.

Bilag:

Dagsorden

Forretningsorden 

Gældende Love

Ændringsforslag til love

 

På sektorbestyrelsens vegne

Annette Meller

Sektorformand

dagsorden og bilag oploadet 7-3-2018