Overenskomstkrav 2011

Overenskomstkrav

Vi har på denne side lagt de overenskomstkrav ind som vi foreløbig har modtaget.
Nedenfor kan I klikke på det enkeltelink og løse hvad der kommet ind som krav til den overenskomst, der skal træde i kraft  i 2011.

Pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning
Pædagogisk uddannet personale i lederstillinger i kommunerne
Pædagogiske konsulenter
Arbejdstidsaftale for pædagogisk personale i kommunale døgninstitutioner KL og DR
Arbejdstids- og koloniaftale for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter KL
Dagplejere
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Danske Regioner (DR)
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistener KL
Pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner m.v. (Specialområdet) KL
Pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger KL