Dagplejernes faggruppeklub - FOA FrederikssundPædagogisk sektor Dagplejernes Faggruppeklub


Post Navn      Post suppleanter
Formand Vibeke Aggerholm  
Bestyrelsesmedlemmer Nina T. Sander Ella Hansen
Heidi Randsted Jytte Simonsen
Helle Bovien Jonna H. Nielsen
Lene Jensen Marika Lund
Birgit Sørensen
Hanne Ploug Conni Qvist

Alle tillidsrepræsentanter er automatisk medlem. Det samme er gældende for tillidsrepræsentantsuppleanterne. Der automatisk også er suppleanter til bestyrelsen.

Klublove for dagplejerne  (pdf fil*)                 

Forretningsorden for dagplejernes Klub (pdf fil*)


*For at kunne læse pdf-filer skal du have Acrobat Reader installeret på din computer. Her kan du gratis hente Acrobat Reader.