Dagplejens fradrag

Dagplejens fradrag i procent opdelt i år.


For indkomståret 2010: 46 %
For indkomståret 2011: 46 %
For indkomståret 2012: 47 %
For indkomståret 2013: 48 %
For indkomståret 2014: 50 %
For indkomståret 2015: 52 %
For indkomståret 2016: 54 %
For indkomståret 2017: 56 %
For indkomståret 2018: 58 %
For indkomståret 2019 og frem: 60 %