IN-FOA-TION

var FOA Frederikssunds eget afdelingsblad.

Ansvarshavende redaktør: Afdelingsformand Charlotte Jacobsen.

Bladet udkom senest 4 gange i 2010.
Trykt i ca. 3.000 eksemplarer.

Det sidste nye IN-FOA-TION kan ses her, som pdf-fil.

IN-FOA-TION var medlemmernes blad, hvor der blev givet relevante

oplysninger til afdelingens medlemmer, som f.eks. det nye arbejdstidsregel-sæt, sektorernes arrangementer, møder, referater fra sektorbestyrelsesmøder og meget andet.

Fra 2011 udkommer IN-FOA-TION ikke længere.
Du vil dog stadig kunne se og læse de tidligere udgivet blade ved at trykke her.