Samarbejde med a-kassen

A-kassebetjening i afdelingerne

I forbindelse med afdelingens generalforsamling 2011 blev der stillet følgende spørgsmål;
Ligger der en beslutning om, at der skal være tilknyttet en a-kasse til hver enkelt faglig afdeling?

Svaret er ja. På a-kassens delegeretmøde i 2008 blev der blandt andet vedtaget en ny struktur for a-kassen med færre og større lokalenheder. Dog med fortsat a-kassebetjening alle de steder der er en faglig afdeling. 

Tilbage til Fakta om FOA Frederikssund