Seniorbestyrelse
Bagerst til venstre: Lissi, Anne Lise, Jytte. Forrest: Birthe og Ingrid

Medlemmer af seniorbestyrelsen

Bestyrelsens vælges på den årlige generalforsamling i seniorklubben i marts måned:

Klubformand Ingrid Pedersen 22759367

Klubnæstformand Jytte C. Jensen- 22863161

Bestyrelsesmedlem Annelise Filtenborg

Bestyrelsesmedlem Birte Petersen

Bestyrelsesmedlem Lissi Bregnhøj

Bestyrelsesmedlem/1.suppleant Gunver Køhler