Her er FOAs tillidsrepræsentanter på Sygehus Vendsyssel....

FOAs medlemmer på Sygehus Vendsyssel har nu valgt tillidsrepræsentanter!

Valget af FOAs tillidsrepræsentanter på Sygehus Vendsyssel er nu tilendebragt. Der har forud for valgene været mulighed for at stille op til valgene som henholdsvis tillidsrepræsentant og -suppleant.

Det er desværre ikke lykkedes at få valgt tillidsrepræsentanter og suppleanter alle steder - nedenfor kan du se hvem der er blevet valgt og hvor det ikke er lykkedes at finde FOA-medlemmer, der ønskede at påtage sig hvervet som tillidsrepræsentant eller suppleant.

FOA /Brønderslev/Frederikshavn/Hjørring ønsker alle TILLYKKE med valgene og ser frem til et godt samarbejde til glæde og gavn for FOAs medlemmer på Sygehus Vendsyssel!

Klinik/afdeling    Afdeling TR TRS

Klinik Kirurgi 

(Hjørring+Frederikshavn)

Maybritt Borup Thomsen

Bodil Jensen

Klinik Medicin

202 + 204

Anna-Marie Thøgersen

Ingen valgt 

Klinik Medicin

205

Ingen valgt

Ingen valgt

Klinik Kvinde/barn

inkl. G3 Frederikshavn

Ann Jensen

Vibeke Rafn

Klinik AKUT/Terapi

Akut + Terapi

Birgit Barholt Neve

Helle Geising Jensen

Klinik Medicin

BNC Brønderslev

Mette Panum Andersen

Anette Nielsen

Klinik Medicin

M1 + M4 (Frederikshavn)

Britta Mortensen

Ingen valgt

Serviceafdelingen

Portørgruppen
Hjørring

Finn Møller Thomsen

Ingen valgt

Serviceafdelingen

Portørgruppen
Frederikshavn

Per Kjærgaard Nielsen

Ingen valgt

Serviceafdelingen

Serviceassistenter

Edel Jepsen

Anette Poulsen

Serviceafdelingen

Husassistenter

Aase Knudsen

Ingen valgt

Serviceafdelingen

Husassistenter

Ingen valgt

Ingen valgt

De steder hvor det ikke er lykkedes at få valgt en tillidsrepræsentant eller en -suppleant vil der - såfremt FOA-medlemmerne det pågældende sted ønsker det - kunne vælges tillidsrepræsentant og -suppleant!

Henvendelse vedrørende dette skal ske til egen FOA afdeling (Brønderslev/Frederikshavn/Hjørring)!!

Valg af fælles-tillidsrepræsentant og -suppleant, der dækker alle FOAs faggrupper på Sygehus Vendsyssel vil ske på et møde blandt de valgte tillidsrepræsentanter mandag den 2. december 2013.