FOA krævede Borgmestersvar

Der stod dybfrossen and på menuen, da FOA Frederikshavn d. 10. november var til møde med Borgmester Erik Sørensen. Den frosne and i anledning af Mortens Aften, og mødet pga. det forestående kommunalvalg, hvor FOA krævede Borgmestersvar på tre, for FOA medlemmer, væsentlige spørgsmål om udlicitering, tilbagerulning af de kommunale besparelser samt afskaffelse af unødvendig tidsregistrering.

På mødet stillede FOA Frederikshavn Borgmesteren tre spørgsmål, der kan få væsentlig betydning for FOA medlemmernes arbejdsvilkår i den kommende valgperiode.

1. Vil du i den kommende kommunalbestyrelse tage initiativ til at tidsregistrering i hjemmeplejen afskaffes?

Både imellem FOA Frederikshavn og Borgmesteren er der enighed om, at ikke al tidsregistrering kan afskaffes. Nogle opgaver og visse situationer fordrer tids- eller opgaveregistrering. Samtidig er der enighed om, at ingen registrering skal finde sted, blot for registreringens skyld.
Borgmester Erik Sørensen vil, efter valget, tage initiativ til, at der sættes fokus på tidsregistrering, og arbejde for, at al unødvendig tidsregistrering afskaffes.

2. Vil du i den kommende kommunalbestyrelse arbejde aktivt imod privatisering og udlicitering af kommunale opgaver?

Overordnet set vil Borgmester Erik Sørensen arbejde for at så mange serviceydelser og opgaver holdes på kommunale hænder som muligt. Der er imidlertid lovbundne regler om udbud og udlicitering, der ikke kan kommes udenom.

I forhold til dagplejen er der den seneste tid sket en stigning i antallet af private
børnepassere – Her giver Erik Sørensen udtryk for, at han vægter dagplejen som et kommunalt pasningstilbud.

3. Vil du i den kommende kommunalbestyrelse arbejde aktivt for flere hænder på ældre- og børneområdet?

Borgmester Erik Sørensen tilkendegiver, at han, så snart det økonomisk bliver muligt, vil arbejde for at tilbagerulle de besparelser der har fundet sted, således der opnås et niveau svarende til før opbremsningen i 2009. Herved sikres en tilbageførsel af de ressourcer og dermed hænder, der både er og bliver fjernet pga. budgetmæssig opbremsning og besparelser.

Ovenpå dagens møde med Borgmesteren er det en tilfreds afdelingsformand, der nu kan fortælle FOA´s 3200 medlemmer, hvad Eriks Sørensen står for.

- Jeg finder mødet særdeles positivt, fortæller Afdelingsformand René Johansen og fortsætter.

- Frederikshavn kommune befinder sig lige nu i en økonomisk besværlig situation, men det til trods, er der vilje til at se fremad, og en vilje til at gøre tingene om, når der igen vejrer lysere tider i den kommunale økonomi, og det er bestemt signaler jeg syntes er vigtige for vores medlemmer at kende, afslutter René Johansen.