Mistet ret til sygedagpenge

Hidtil har en timelønnet vikar/afløser kunnet få sygedagpenge, såfremt han/hun som rask ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge – dét gælder ikke længere

Af: René Johansen, rejo@foa.dk

I afdelingen oplever vi en del timelønnede vikarer/afløsere, der har så mange løntimer, at de fravælger at stå tilmeldt Jobcentret. Som timelønnet har man ikke ret til løn under sygdom, men den timelønnede har hidtil kunne få sygedagpenge under sygdom, hvis den timelønnede ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Ankestyrelsen har imidlertid udsendt en såkaldt ”principafgørelse 63-12”, som får stor betydning for sygemeldte løse vikarer. Med principafgørelse 63-12 fastslår Ankestyrelsen, at det er en forudsætning, at den sygemeldt forud for sygefraværet har været tilmeldt Jobcenteret for at få supplerende arbejdsløshedsdagpenge.

FOA Forbund har rejst en konkret sag for et medlem. Først overfor en kommune, sidenhen overfor beskæftigelsesankenævnet og endelig Ankestyrelsen, hvor FOA tabte sagen.

Forbundet har nu anmodet Ankestyrelsen om at genvurdere principafgørelse 63-12, dels fordi FOA mener at afgørelsen er en stramning af lovteksten, og dels fordi principafgørelsen får alvorlige konsekvenser for mange medlemmer med en løs og usikker tilknytning til arbejdsmarkedet.

Er DU timelønnet vikarer/afløsere…
Så anbefaler vi, at såfremt du vil forbedre muligheden for at få sygedagpenge i tilfælde af sygdom, så er betingelsen, at du forudgående er tilmeldt jobcentret, for at få supplerende arbejdsløshedsdagpenge.