Ingen "gratis" fridag hvis du må blive hjemme

Selvom det vælter ned med sne, må man kun udeblive fra arbejdet, hvis man ikke kan nå frem.

Hvis du som FOA-medlem bliver forhindret i at møde på arbejdet på grund af vejret, bærer du selv ansvaret. Det vil sige, at din arbejdsgiver har ret til at trække dig i løn for de timer, du ikke har arbejdet.

Det vil dog være muligt at aftale med din arbejdsgiver, at du betaler for timerne ved brug af tilgodehavende afspadsering eller ferie(fri)dage.

Til gengæld vil udeblivelsen ikke kunne anses som misligholdelse, hvis du kan sandsynliggøre, at du er uden skyld i, at du ikke kom frem.