Møde med PenSam

På en dejlig september eftermiddag, var godt 40 FOA medlemmer mødt op til fyraftensmøde omkring efterløn og pension.


FOA bød velkommen, og pensionsrådgiver Ole Nielsen fra PenSam lagde efterfølgende op til en god og informativ eftermiddag, hvor alle var velkommen til at afbryde og stille spørgsmål.


I to timer føg ord som pensionsordninger, efterløn, skat, rettigheder, modregning, folkepension og skattefrie præmieportioner gennem lokalet, kun afbrudt af en lille kaffepause, og medlemmernes spørgelyst.


Efterfølgende har rigtig mange medlemmer taget imod tilbuddet om at møde pensionsrådgiver Ole Nielsen i FOA Frederikshavn, den første torsdag i måneden, i ulige uger mellem 14.30 -16.00.

Se billeder fra aftenerne her