OK-11 møder

Der indkaldes nu til orienteringsmøder vedrørende overenskomstresultaterne for ansatte i kommuner, regioner og på statens område.

Du kan frit vælge, på hvilket møde du bedst kan deltage. Møderne indledes med fælles orientering om det generelle KTO forlig, og efterfølges af sektorvise orientering, hvor du får viden om de enkelte faggruppers resultater.

Du kan vælge imellem følgende møder:

Frederikshavn
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00-21.00. Mødet afholdes i FOA´s lokaler, Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn.

Skagen
Onsdag den 16. marts kl. 19.00-21.00. Mødet afholdes i Skagen Kultur- og fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen.

Sæby
Mandag den 21. marts kl. 19.00-21.00. Mødet afholdes i Sæby Fritidscenter, Sæbygårdvej 32, 9300 Sæby.

Læsø
Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19.00-21.00. Mødet afholdes på Carlsens Hotel i Vesterø Havn.

Tilmeldingsfristen:
Er mandag den 14. marts kl. 15.00. Du kan tilmelde dig på telefon 4697 1170 eller via mail til frederikshavn@foa.dk

Yderligere info: SE OPSLAG (pdf)