Deltidsansattes adgang til flere timer

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF indgik kort før sommerferien 2007 3-partsaftaler med henblik på at forbedre rammerne for de ansatte i den offentlige sektor.

Et element i 3-partsaftalerne er, at de deltidsansatte, der ønsker det, får mulighed for at arbejde på fuld tid eller i flere timer.

Jf. §3 i aftalen er kommunen/regionen forpligtiget til at tilbyde opståede ledige timer til allerede ansatte på deltid. Timer kan eksempelvis opstå, hvis en medarbejder rejser eller arbejdsstedet opnormeres. Nederst på denne side kan du læse de to aftaler om "deltidsansattes adgang til flere timer".

Ønsker du at anmode om flere timer, kan du nemt og bekvemt hente en blanket her. Blanketten udfyldes og afleveres til din arbejdsgiver.

Vi vil meget gerne høre fra dig, om dit ønske imødekommes, da vi indsamler viden om, hvorvidt aftalerne virker.

Tjek den aftale, der passer på dig (pdf-filer):

Deltidsansattes adgang til højere timetal (kommune) 

Deltidsansattes adgang til højere timetal (region)