Sektorgeneralforsamling pædagogisk sektor

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700231401
Tid: til
Sted: FOA Frederikshavn, Constantiavej 35, Frederikshavn
Målgruppe: Medlemmer af pædagogisk sektor i FOA Frederikshavn
Ledige pladser 45
Tilmeldingsfrist: 16. september 2023 00:00
Tilmelding for enkeltpersoner: Tilmeld dig her

Sektorgeneralforsamling Pædagogisk sektor FOA Frederikshavn

Torsdag den 21. september 2023 Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

Kl. 17.30-19.00 Indskrivning

Kl. 18.00-19.00 Spisning og Amerikansk lotteri

Kl. 19.00-? Generalforsamling starter

 

Foreløbig dagsorden:

 

1. Godkendelse af forretningsorden 

2. Valg af mødeleder/dirigent. 

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af referent. Sektorbestyrelsen foreslår Hanne Fristrup. 

5. Valg af stemmetællere

6. Orientering fra sektorbestyrelsen (beretning)

7. Indkomne forslag.

8. Valg til sektorbestyrelsen:


A. Valg af sektorformand for 4 år. 
René Johansen er på valg. René Johansen genopstiller.


B. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 4 år. Faggruppen af pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter. 
Pia Lundby er på valg. Pia Lundby genopstiller.  


C. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 4 år. Øvrige faggrupper (dagplejepædagoger, pædagogiske konsulenter, pladsanvisere, pædagogiske ledere).
Posten er pt. vakant/ubesat. 


D. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 4 år. Faggruppen af dagplejere.
Solvej Andersen er på valg. Solvej Andersen genopstiller ikke. 


E. 1 suppleant for 2 år (alle faggrupper i sektoren kan stille op til denne post)
Jutta Løvig Jensen er på valg. Jutta Løvig Jensen genopstiller.


9. Pædagogisk Klub 

A. Orientering om afholdte arrangementer i de forgangne år
B. Status på indtægter og udgifter for perioden 2021-2022 samt 2022-2023
C. Indstilling til de to næste års kontingent i Pædagogisk Klub

 

Endelig dagsorden findes 6 dage før her.