Syng sammen i FOA Frederikshavn

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Frederikshavn
Constantiavej 35
9900 Frederikshavn
Målgruppe: Seniorklubben er en klub for efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister der er faglig medlem af FOA Frederikshavn
Pris: medlem kr. 50,- ikke medlem kr. 75,-

Syng sammen

Incl. kaffebord