Informationsmøde om uddannelsen til pædagogisk assistent på 42 uger

Er du ufaglært og over 25 år og har mere end 2 års erfaring inden for de sidste 4 år på det pædagogiske område, har du nu en oplagt mulighed for at få papirer på dine kompetencer.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9745232403
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Er du ufaglært og over 25 år og har mere end 2 års erfaring inden for de sidste 4 år på det pædagogiske område.
Ledige pladser 21
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Er du ufaglært og over 25 år og har mere end 2 års erfaring inden for de sidste 4 år på det pædagogiske område, har du nu en oplagt mulighed for at få papirer på dine kompetencer.

På dagtilbudsområdet og som ansat pædagogmedhjælper er det særligt vigtigt at fokusere på uddannelse. Med aftalen om minimumsnormeringer er målet 85% uddannet pædagogisk personale og her tæller den pædagogiske assistent med.

På samme måde er der øget fokus på kvalitet og kompetenceudvikling af dagplejere samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere, hvor vi også forventer øget krav om uddannelsesdækning i de kommende år.

Nu retter vi blikket mod maj optaget 2023 til pædagogisk assistent og her har vi et godt tilbud til dig – der er er ledige pladser og under hele uddannelsen modtager du som minimum uddannelsesløn svarende ca. kr. 24.500 uanset hidtidigt timetal. Er din løn i dag højere end uddannelseslønnen, suppleres den op fra kompetencefonden. Som udgangspunkt oplever ingen lønnedgang.

Efter endt uddannelse stiger du mellem 5 og 7 løntrin og din optjente anciennitet følger med.
For en fuldtidsansat betyder det en årlig lønstigning på ca. kr. 22.000-31.000, alt efter hvilken overenskomst du er omfattet af.

Deltag i informationsmøde og hør om dine muligheder for at komme på uddannelse. Din leder er velkommen til at deltage sammen med dig.

Til mødet vil følgende deltage:

  • Marianne Notholm – Uddannelsesvejleder på SOSU Nord
  • Pædagogiske sektorformænd/ansvarlige i de nordjyske FOA-afdelinger

Datoer for informationsmøder (indholdet vil være ens på alle møderne):

  • Tirsdag 17. januar 2023 kl. 17.30-19.00 på Teams
  • Onsdag 25. januar 2023 kl. 18.00-20.00 i FOA Vendsyssel, Mellemgade 12, 9800 Hjørring
  • Tirsdag 31. januar 2023 kl. 18.00-20.00 i FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
  • Onsdag 8. februar 2023 kl. 17.30-19.00 på Teams

    Til de fysiske møder vil der blive serveret en sandwich og til de digitale møder, vil der blive sendt et mødelink senest dagen før mødet.

Venlig hilsen

De pædagogiske sektorformænd/ansvarlige i de nordjyske FOA-afdelinger