Julehilsen fra FOA Århus

En julehilsen fra FOA Århus

Kære FOA-medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere

Det er snart jul, og året 2019 er snart gået.

Det har været et vigtigt år, hvor vi har fået en ny regering, og hvor der er opmuntrende tegn på en ny politik.

Finanslovsforliget og regeringens økonomiaftaler med kommuner og regioner betyder velfærdsforbedringer. Det er naturligvis meget positivt. Samtidig er det nødvendigt, at regeringen og dens støttepartier fremover prioriterer velfærden yderligere. For der er desværre endnu ikke tale om, at velfærden er genoprettet.

Den positive udvikling er ikke kommet af sig selv.  Sammen med andre gode kræfter satte vi under valgkampen fokus på de velfærdsområder, hvor blandt andre FOA-medlemmerne arbejder. Temaer som minimumsnormeringer i daginstitutionerne, psykiatriens problemer, super-sygehusenes økonomi og forholdene i ældreplejen fyldte meget og havde betydning for folketingsvalgets resultat. Ligesom de samme temaer gjorde i det såkaldte fælles forståelsespapir, som partierne bag den ny regering vedtog op til regeringsdannelsen.

Det er vigtigt, at der også i det nye år er fokus på, at vores velfærdsordninger fortsat mangler ressourcer. For det er på den måde, at vi kan få genoprettet den velfærd, som i alt for mange år har lidt under, at skiftende regeringer har prioriteret den for lavt. Det har ramt børnene, de syge og de ældre, ligesom de ansatte har fået urimelige arbejdsforhold, som har bidraget til, at der på flere velfærdsområder er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Velfærden skal have et yderligere løft, og det vil FOA Århus arbejde for – forhåbentlig sammen med mange andre. For ønsker går ofte i opfyldelse, hvis tilstrækkeligt mange, arbejder tilstrækkeligt meget for at få det til at ske.

FOA Århus ønsker alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår.

 

Inge Jensen Pedersen
Afdelingsformand
Julehilsen fra FOA Århus