Julehilsen fra FOA Århus

En julehilsen fra FOA Århus

Kære FOA-medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere

2018 er snart gået. Og det har været et begivenhedsrigt år.

Vi har fået en ny overenskomst. En samlet fagbevægelse opnåede et resultat, som et massivt flertal blandt FOA Århus medlemmer kunne stemme ja til. Solidaritetspagten, den såkaldte musketér-ed, sikrede, at de offentligt ansatte frem til foråret 2021 får lønstigninger, der kan matche de privatansattes.

I 2018 vedtog LO og FTF at slå sig sammen, og fra 1. januar 2019 samler Fagbevægelsens Hovedorganisation næsten 1,4 mio. lønmodtagere. Vi har brug for en stærk og markant fagbevægelse, der kan forsvare almindelige menneskers levestandard i en tid, hvor uligheden vokser, og besparelser rammer velfærdsordningerne. Og OK18 viste, at der er mere og mere, som samler LO’s og FTF’s faggrupper, og mindre og mindre der adskiller dem fra hinanden.

Året var også præget af den arbejdskraftmangel, der er på flere FOA-områder; især indenfor social- og sundhedssektoren. Situationen understreger, at løn- og arbejdsforhold skal være i orden, hvis arbejdsgiverne skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, ligesom uddannelsesmulighederne skal være gode.

FOA Århus ønsker alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår.
 


Inge Jensen Pedersen
Afdelingsformand
Julehilsen fra FOA Århus