VEU-godtgørelse

Du kan som voksen søge godtgørelse til at deltage i undervisning i din arbejdstid.

Som udgangspunkt vil du i 2020 kunne få 881 kr. pr. dag (4405 kr. pr. uge). Er du deltidsansat eller deltager du i en deltidsuddannelse, er beløbet mindre.