Befordringsgodtgørelse 2020

Er du i et af følgende tilbud, får du pr. 1. januar 2020 0,98 kr. i godtgørelse/tilskud pr. km over 24 km:

  • Offentlig ansættelse med løntilskud 
  • Vejledning og opkvalificering 
  • Virksomhedspraktik
  • Jobrettet uddannelse (men kun til AMU-fag)

Beløbet er skattefrit.