Rådighed - en betingelse for dagpenge

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge.
At stå til rådighed betyder, at du skal kunne og ville arbejde.

Du skal derfor:

 • søge job aktivt fra første ledige dag
 • registrere din jobsøgning løbende i din joblog 
 • være tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende
 • lægge dit CV på www.jobnet.dk senest 2 uger efter tilmeldingen    
 • overholde de aftaler, du laver med os og som skrives ind i Min plan
 • kunne overtage arbejde med dags varsel
 • overholde alle aftaler og møde op til alle samtaler med jobcenteret, anden aktør og a-kassen
 • deltage i de aktiviteter og tilbud, som er beskrevet i Min plan, og som du har aftalt med jobcenteret
 • bo og opholde dig i Danmark. 
   

Manglende rådighed
Hvis vi i a-kassen vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du ikke få dagpenge. Det kan bl.a. ske, hvis du ikke søger arbejde nok.

Hvis du udebliver fra samtaler, du er indkaldt til af jobcentret, din anden aktor eller af os i a-kassen, mister du retten til dagpenge, indtil du henvender dig til den, der har indkaldt dig til samtalen. Hvis du har fravær, mens du deltager i et aktiveringstilbud, udelukkes du fra dagpenge i fraværsperioden, hvis fraværet ikke er godkendt.

Perioder hvor du ikke står til rådighed
I visse situationer står du ikke til rådighed og skal ikke have dagpenge. Det gælder bl.a., når du er syg, på barsel, på ferie, opholder dig i udlandet, eller hvis du ikke har mulighed for at få dit barn passet. Det gælder også, hvis du flytter og ikke giver a-kassen og jobcenteret din nye adresse.


Se også: