Betingelser for at blive fritaget for digital post

Du kan blive fritaget for at kommunikere digitalt med din a-kasse og fagforening, hvis du opfylder en eller flere af betingelserne nedenfor.

Du kan blive fritaget, hvis du:

  • har en kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at kommunikere digitalt med a-kassen eller din lokale FOA-fagforening
  • mangler adgang til computer med internetforbindelse i dit eget hjem
  • er registreret i CPR-registeret som udrejst af Danmark
  • ikke er registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR-registeret
  • har sproglige barrierer (dvs. manglende beherskelse af dansk), der gør det svært at kommunikere digitalt
  • har praktiske vanskeligheder ved ophold eller bopæl uden for Danmark med at skaffe eller benytte den digitale signatur, som vi benytter
    bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 Kbit/s
  • er midlertidigt afskåret fra adgang til computer med internet forbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel m.v.

Sådan bliver du fritaget

Hvis du ønsker at blive fritaget for digital kommunikation og opfylder betingelserne for fritagelse, skal du udfylde nedenstående blanket og sende den til din lokale FOA-fagforening.

Gå til blanketten Fritagelse for digital post

FOA anbefaler...

... at du anvender digital post, da det sikrer en hurtigt kommunikation mellem dig og FOA. Fx er det vigtig, når du får brev om bookning af samtaler i a-kassen. På sigt får du ét sted, hvor al din kommunikation mellem os og dig kan ses. Sidst, men ikke mindst giver det en sikker kanal at kommunikere imellem.