Vejledning: Ledighedserklæring for værnepligtige

Ledighedserklæringen skal udfyldes, når du er blevet medlem af en a-kasse og er ledig, efter du har afsluttet din tjeneste.

Husk, at sker der ændringer i de oplysninger, som du har givet på ledighedserklæringen, skal du straks give besked til a-kassen.

Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret

Du skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i din bopælskommune for at få dagpenge. Du skal tilmelde dig første dag, du er ledig – og du skal være tilmeldt i hele den periode, som du ønsker at få dagpenge for. Tilmelding skal ske enten elektronisk på www.jobnet.dk eller ved personlig henvendelse i jobcenteret eller hos a-kassen.

Din dokumentation for tilmeldingen er en kvittering for elektronisk tilmelding. Husk at tilmelde dig igen, hvis du er blevet afmeldt i jobcenteret - fx på grund af ferie eller sygdom. Du kan kun få dagpenge, når du er tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende.

CV

Det er en betingelse for, at du kan få dagpenge, at du senest 2 uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende i jobcenteret har oprettet eller ajourført og fået godkendt dit CV på Jobnet.

Du finder Jobnet på følgende adresse: 

Gå til www.jobnet.dk

Arbejdsophør inden for de sidste 12 måneder

Du skal oplyse, om du inden for de seneste 12 måneder før arbejdsophøret har haft andre arbejdsforhold, hvor du har opsagt eller er blevet afskediget fra arbejdet.

Hvis du inden for de seneste 12 måneder har haft andre arbejdsophør, skal du oplyse, om du har modtaget offentlige ydelser til forsørgelse inden for de første 3 måneder efter arbejdsophøret.

Offentlige ydelser til forsørgelse kan fx være kontanthjælp eller sygedagpenge.

Fik arbejdsgiveren tilskud til lønnen?

Hermed menes fx tilskud eller støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller den sociale lovgivning.

Årsag til arbejdsophør

Det er vigtigt, at du skriver om årsagen til arbejdsophøret så klart som muligt.

Frivilligt ulønnet arbejde

Du skal oplyse, om du har udført frivilligt ulønnet arbejde, da det kan have betydning for din ret til dagpenge.

Opholds- og arbejdstilladelse

Hvis du ikke er dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse have betydning for, om du kan få udbetalt dagpenge. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Selvstændig virksomhed

Der er tale om selvstændig virksomhed, når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives som et selskab. Du er selvstændig, hvis du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle driver eller er med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle ejer hele eller en del af selskabskapitalen.

Nær familie er egne eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende. Du skal altid svare ja på spørgsmålene om selvstændig virksomhed, hvis du kan sige ja til blot en nedenstående:

 • Du eller din ægtefælle har ansatte
 • Du er registreret hos SKAT som medarbejdende ægtefælle
 • Du i sæsonen eller ind imellem arbejder som selvstændig
 • Du har bortforpagtet virksomheden
 • Du har en maskinstation til at udføre arbejdet.

Godkend/indsend

Bemærk, at du ved indsendelsen erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kontrol og anden information

De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

 • I henhold til persondataloven skal det oplyses, at:
 • a-kassen skal indhente oplysninger om forsørgerstatus i CPR-registret
 • a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter
 • a-kassen registrerer modtagne oplysninger
 • a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKATs indkomstregister til registersamkøring
 • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig
 • du kan kræve forkerte oplysninger rettet. 

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at logge ind eller udfylde blanketten, kan du ringe til eller chatte med os.

Mandag-torsdag: 9-16 og fredag: 9-12:

Ring på 46 97 25 91

Hverdage mellem 16 og 20:

Ring på 46 97 10 10

iStock