Uddannelse - teknisk servicepersonale på skoler

Der er intet formelt krav om forudgående uddannelse til arbejdet som teknisk serviceleder eller -medarbejder, men FOA anbefaler, at der fortrinsvis ansættes personale, som har gennemgået uddannelsen til ejendomsservice-tekniker.

Det tekniske servicepersonale bør desuden tilbydes kurser eller uddannelse løbende, så han/hun er rustet til at udføre de nye opgaver, der opstår i jobbet.

Ejendomsservicetekniker
Uddannelsen er en erhvervsuddannelse som varer tre år tre måneder. Den kan også gennemføres som en voksenuddannelse med merit. Hvor lang tid den så tager bedømmes af skolen, da det afhænger af hvilken erfaring du har.

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker


Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Desuden findes der en lang række kortere arbejdsmarkedsuddannelser i bl.a. bygningsvedligeholdelse, tekniske hjælpemidler, ventilation og indeklima samt kurser inden for rengøringsområdet.

Find relevante arbejdsmarkedsuddannelser

Se AMU-uddannelse om Ejendomsservice