Om jobbet - teknisk servicepersonale på skoler

Det tekniske servicepersonale fører tilsyn med skolens bygninger og inventar - døre, vinduer, alle typer installationer, audiovisuelt udstyr - og foretager nødvendige reparationer.

De har desuden har ansvaret for udendørs arealer og for planlægningen af rengøring.

Varmestyringen betyder meget på en skole, både for økonomien og miljøet. På de fleste skoler foregår varmestyringen ved hjælp af CTS (Central Tilstandskontrol og Styring).  På den måde kan det tekniske servicepersonale regulere varmen overalt på skolen fra deres computer.

I forbindelse med arrangementer og udlån af skolens faciliteter sørger det tekniske servicepersonale for opstilling og nedtagning af stole, borde, scene, og han/hun sørger for at lyd, lys og andet elektronisk udstyr er klartog fungerer. Der kan også være opgaver under arrangementet - f.eks. servicering af brugerne og vagtfunktioner samt åbning og lukning.

Det er ofte den tekniske serviceleder, der har kontakt med firmaer udefra. Det kan være levering af varer, rengøring, reparationer og ombygning, pleje af udendørs områder. Den tekniske serviceleder fører også tilsyn med håndværkere, gartnere og andre, der udfører arbejde på skolen.

Hvis du er ansat som Teknisk serviceleder kan du finde yderligere informationer om ledelse her.