Fagets udvikling - teknisk servicepersonale på skoler

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.


Teknisk service - et prioriteret valg
(September 2011)
Rapporten indeholder en analyse af 3 kommuners organisering af teknisk service på skoleområdet. De tre kommuner har organiseret det forskelligt - og fordele og ulemper beskrives af såvel teknisk servicepersonale, skoleledere og forvaltningsledere. God at have ved hånden, når der skal diskuteres forandringer lokalt.

Teknisk service - et prioriteret valg


Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på skoleområdet - vi ved hvad vi vil
(Oktober 2010)
Pjecen indeholder en beskrivelse af de mange funktioner det tekniske servicepersonale på skoleområdet udfører. Desuden indeholder pjecen nogle bud på, hvordan tingene kan gøres bedre og hvordan faget kan udvikle sig.

Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på skoleområdet - vi ved hvad vi vil